Kultur i Norge

Den norske kulturen omfatter veldig mye, fra gamle tradisjoner til moderne kunst og uttrykksformer. Noen steder i landet står de tradisjonelle kulturtradisjonene sterkt, som musikk, dans og gamle håndverkstradisjoner.

Andre steder i landet står de gamle tradisjonene svakere, men alle har et forhold til kultur. Bunader er et eksempel på en tradisjon som står sterkt. Også norske folkeeventyr står sterkt, og føres videre til nye generasjoner. Mange passer også på å lære barna norske sanger, og noen lærer til og med barna tradisjonelle danser eller håndverk. Lengst nord i Norge står også den samiske kulturen sterkt. Den samiske kulturen er en viktig del av den norske kulturen, og mange samiske tradisjoner og håndverk holdes også i hevd av den yngre generasjonen.

Kultur er alltid i endring, slik er det også i Norge. Nye inntrykk kommer utenfra, og nye kunstformer og uttrykksformer er med på å omdefinere begrepet kultur. Derfor kan man ikke si at kultur er noe fastsatt og bestemt. I stedet er kultur noe levende. Dersom kulturen ikke er levende for dagens mennesker, vil kulturen heller ikke kunne leve videre. Derfor er det viktig at kulturen får leve og tilpasse seg den tiden menneskene lever i.